Stimuleren van

Natuurlijk gedrag

Een Paddock Paradise is een paardenverbijf waarin de dieren worden uitgenodigd tot meer natuurlijk gedrag. De paarden verblijven op een padenstelsel waarin de beschikbare ruimte zo wordt ingericht dat paarden zich op ieder moment van de dag vrijelijk kunnen voortbewegen.

Afhankelijk van de bodemopbouw zal hoefgezondheid worden gestimuleerd en is mogelijk slechts minimale hoef verzorging noodzakelijk. Het concept versterkt het welzijn van de paarden, moedigt sociaal gedrag aan, en maakt de paarden zowel mentaal als fysiek sterker.

Merries en ruinen hoeven niet langer gescheiden te worden en ook verschillende rassen kunnen uitstekend samen leven in een Paddock Paradise. Het welzijn van de groep, en in het bijzonder de zwakste schakel binnen een kudde, zijn leidend in hoe een ontwerp wordt opgemaakt.

 

Belangrijke kenmerken

Ontwerpen en aanleggen

Bij het ontwerpen en aanleggen van een Paddock Paradise is het belangrijk om rekening te houden met de veiligheid en bruikbaarheid, zowel voor het paard als voor de eigenaar of organisatie. We houden daarbij rekening met het aantal paarden, de beschikbare ruimte en de dagelijkse werkzaamheden.

Het belangrijkste is om het welzijn van de paarden voorop te stellen bij het ontwerp, rekening houdend met hun individuele behoeften en mogelijkheden.

Een Paddock Paradise bestaat uit een aaneengesloten netwerk van paden die leiden naar verschillende activiteitsgebieden. Afhankelijk van de grootte van het perceel en het aantal te houden paarden hebben deze paden uiteenlopende breedtes. Om mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen is het van belang dat er geen doodlopende paden worden gerealiseerd.

Bij de aanleg moet ook rekening worden gehouden met de waterhuishouding van het terrein en het behoud of versterking van landschappelijke waarden. De paarden moeten altijd gebruik kunnen maken van de paden, ook tijdens natte periodes. Ook voor verzorging en onderhoud is goede functionaliteit van de paden gedurende het hele jaar van belang.

Belangrijke kenmerken

Natuurlijke elementen

Voor paarden is de aanvoer van een hoogwaardige kwaliteit hooi erg belangrijk. Dit houdt hun conditie gedurende het hele jaar stabiel. Het hooi wordt verspreid over de paden met behulp van speciale voerstations. Deze voerstations zijn bij voorkeur zo ingericht dat ze de paarden stimuleren actief bezig te zijn met het verkrijgen van voedsel.

Een natuurlijke waterbron is een belangrijk element in een Paddock Paradise. Het draagt bij aan een natuurlijke drinkhouding, de uiting van natuurlijk gedrag en meer leven op én om de track. Ook heeft het een functionele rol op het gebied van waterhuishouding en water retentie.

Paarden zijn van nature prooidieren en kijken daarom graag uit over hun leefgebied. Het aanbrengen van hoogteverschillen in een terrein biedt rust en stimuleert fysieke activiteit. Hoogteverschillen hebben daarnaast een belangrijke functie bij de regulering van de waterhuishouding op een perceel.

Het is belangrijk om de veiligheid van de paarden zoveel mogelijk te waarborgen door middel van adequate beschutting tegen het weer en het gebruik van veilige afrasteringsmaterialen.

Meer lezen over onze werkwijze

Onze andere pijlers

Onze filosofie is gebaseerd op het natuurlijke gedrag van wilde paarden en biedt een biologisch onderbouwd fundament dat werkt. Wij staan voor veilige en stimulerende huisvesting in combinatie met een gezond dieet. We nemen jouw hippische ambities in overweging en kunnen je bijstaan in de hoefverzorging van het paard.

Wens jij jouw paard ook een natuurlijk, goed bestaan?

Ieder traject wordt persoonlijk begeleid. Consequent en betrokken delen we onze adviezen en we zorgen dat alles wordt geregeld: van grondwerk tot afrastering, van vergunningstraject tot inrichtingsplan. Met direct resultaat. Een attent paard in beweging. Gezond en gelukkig, in harmonie met haar natuur. 

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor het realiseren van jouw Paddock Paradise? Download ons E-book of neem geheel vrijblijvend, contact met ons op.