Jouw paddock paradise

Van ontwerp tot realisatie

Paddock Paradise kiest voor een holistische benadering en keert terug naar de basis. Een veilig en functioneel systeem van droge en stimulerende huisvesting waarin aspecten als dieet, training en hoefverzorging in overweging worden genomen.

Jarenlange ervaring in combinatie met gedegen kennis van de biologie van het paard maakt dat wij als geen ander weten wat past bij de natuur van jouw paard. Ons concept met onderliggende filosofie is toepasbaar op ieder perceel, groot en klein. De focus die wij leggen op onze kernwaarden, maakt dat onze werkwijze in te zetten is voor enerzijds de particuliere paardeneigenaar, en anderzijds voor de zakelijke paardenhouder.

Een team van specialisten

Onze kracht

Ieder traject wordt persoonlijk begeleid. Consequent en betrokken delen we onze adviezen en we zorgen dat alles wordt geregeld: van grondwerk tot afrastering, van vergunningstraject tot inrichtingsplan. Met direct resultaat. Een attent paard in beweging. Gezond en gelukkig, in harmonie met haar natuur.

Het realiseren van een Paddock Paradise vraagt om kennis op allerlei gebied. Ons team van specialisten dankt haar kundigheid aan jarenlange ervaring. Natuurbouwers, afrasteringsspecialisten en landschapsdeskundigen werken bij ons nauw samen om jouw Paddock Paradise tot leven te laten komen.

Door ons gezamenlijke gedachtegoed en het zien van het directe resultaat van onze inspanningen, zijn én blijven we gedreven en gepassioneerd.

Ontwerp

In balans met het omliggende landschap

Na afloop van onze eerste kennismaking en bezichtiging op locatie, ontwerpen we een plan dat past. Niet alleen op jouw perceel, maar ook in het omliggende landschap.

We zorgen dat alle ontwerpen voorzien zijn van de juiste maatvoering, in lijn met het realiseren van jouw Paddock Paradise. Hierbij kun je denken aan de oppervlakte van de track, de afrastering of de inhoud van een watervoorziening.

Traject

Persoonlijke begeleiding

Een vergunningstraject kent vele haken en ogen. Met onze ruime ervaring voorzien we in gerichte adviezen en bieden we de gewenste begeleiding. We doorgronden de bestemming van jouw perceel en analyseren de kansen en struikelblokken voor jouw Paddock Paradise.

Onze samenwerking met verschillende landschapsdeskundigen resulteert in een landschapsplan waarbij de omgeving een prominente rol krijgt. Tijdens het traject vereenvoudigen we de vergunningsaanvraag en het contact met lokale beleidsmakers door hun omgevingsvisie een significant aandeel in ons plan te geven.

Grondwerk

Een team van specialisten

Ons team voorziet in alle grondwerkzaamheden, van het monteren van afrasteringen tot het bouwen van schuilstallen op maat. Omdat het terrein gedurende het hele jaar geschikt moet zijn om jouw paarden te huisvesten, willen we jou graag deze garantie geven.

Om de hoogst mogelijke kwaliteit op het grondwerk te kunnen waarborgen, werken wij samen met vooraanstaande specialisten in natuurbouw.