Paddock Paradise & J. Jackson

Ist Block Image

HIGH DESERT

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de toenmalige hoefsmid en zeer ervaren paardenman Jaime Jackson langdurig onderzoek gedaan naar wilde paarden in Noord Amerika. Deze paarden leefden in een specifieke omgeving, het Great Basin.
Een gebied ongeveer 14 keer zo groot als Nederland met een zogenaamd ‘high desert’ ecosysteem. Van dit ecosysteem en de verschillende onderliggende, kleinere ecosystemen is bekend dat het overeenkomt met de natuurlijke leefomgeving van het paard.
Droog, dor, weids, rotsachtig en zeer spaarzaam begroeit met gras. Het gebrek aan regen en dus uitspoeling van alkalische elementen zoals calcium en magnesium in dit gebied maakt dat de bodem veel hogere pH waardes kent dan wij hier in Nederland gewend zijn.

HET STARTSEIN

Jackson bestudeerde de dieren hier vier jaar lang. Hij volgde ze gedurende dagen, weken en soms enkele maanden om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over hun gedrag, hun hoeven en leefomgeving. Op basis van deze bevindingen publiceerde hij in 1992 zijn eerste boek genaamd “The Natural Horse, lessons from the wild”. Later volgde verschillende boeken over uiteenlopende onderwerpen met als bekendste, “Paddock Paradise, a guide to natural horse boarding”. Het nauwgezette, wetenschappelijk gedocumenteerde werk van Jackson is het startsein geweest voor grote veranderingen in de paardenhouderij. De wens om dieren een bestaan te geven dat beter past bij hun natuur groeit en is wat ons betreft onomkeerbaar.

IInd Block Image