Veelgestelde vragen

Het ontwerp richt zich op de aanleg van een systeem van paden en open plekken (de track) waarbinnen de dieren hun eigen sporen gaan of kunnen trekken. De sporen die ze maken leiden van de ene activiteitscel naar de andere. Een Paddock Paradise is dus eigenlijk een simulatie van de natuurlijke leefomgeving van het paard.

Iedereen zal hier zijn of haar eigen visie op hebben, maar wij zijn van mening dat vers gras van grote negatieve impact kan zijn op de gezondheid van de meeste paarden. We adviseren dan ook om de dieren niet op de wei te zetten, maar binnen het Paddock Paradise te voorzien van een goede kwaliteit hooi.

Een kudde is een verzameling van verschillende groepen paarden of ‘bands’. Deze groepen vormen samen de kudde en bestaan uit merries, hengsten – in domesticatie meestal ruinen - jonge en oude paarden. In het wild vind je veel hengstengroepen, maar merriegroepen of solitaire levende paarden komen niet voor bij dit sociale dier.

Het spreekt voor zich dat een veulen dat geboren is op een goed aangelegde track daar volkomen veilig is. Het kent immers niet anders en zal zich automatisch aanpassen aan de gedragingen van de groep.

Je kunt een paard wel uit de natuur halen, maar je kunt de natuur nu eenmaal niet uit het paard halen. De natuurlijke behoeften van het dier blijven bestaan en dus is het onze taak als paardenhouders om in deze behoeften te voorzien.

Hoewel het fokbeleid bij paarden van invloed is op de uiterlijke verschijning van de dieren heeft dit de essentie en het functioneren van het paard niet veranderd. Net als ieder ander paard kan ook het sportpaard uitstekend functioneren op een Paddock Paradise!

Nee, integendeel. De kans op blessures zal afnemen, de paarden zullen fysiek en mentaal meer weerbaar worden en dus is de kans groot dat ze ook beter gaan presteren.

Door een terrein van natuurlijk drainerende lagen te voorzien en afwaterend aan te leggen hoeft geen enkel paard in de modder te staan. Bij aanleg door ons geven wij dan ook garantie op de werkzaamheid van onze paden.

Dit is sterk afhankelijk van de situatie. De vacht en hoeven van het paard hebben een thermoregulerend systeem. Dat wil zeggen paarden een volautomatisch hitte- en koudeschild met zich meedragen. Dat betekent natuurlijk niet dat je paarden eindeloos aan regen en wind kunt blootstellen. Wanneer er voldoende beschutting is van bomen, struiken of grondwallen, dan zullen ze weinig nodig hebben. Is dit niet het geval, dan kan een schuilstal in bepaalde tijden van het jaar noodzakelijk zijn.

Dit is feitelijk afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. Belangrijk dus om op voorhand in kaart te brengen welke werkzaamheden noodzakelijk zijn en hier het bestemmingsplan (al dan niet in samenspraak met uw gemeente) op door te nemen.

Natuurlijk, er zijn tal van mogelijkheden om een situatie te verbeteren of pijnpunten zoals modder te elimineren!

Een lastig te beantwoorden vraag omdat ieder terrein zo haar eigen uitdagingen heeft. Werken we op zandgrond, klei of veen? Wat zijn de grondwaterstanden gedurende het jaar en hoe gaan we het pad aanleggen? Welke type afrastering wenst u en hoeveel paarden moeten er op de track leven? Etc., etc.